bg

Aikido, Morihei Ueshiba (1883-1969) tarafından geliştirilmiş bir Savunma sanatıdır. O''Sensei Ueshiba, Daito RYU Aikijutsu tekniklerini, kendi aydınlanma yolunda kazandığı anlayışıyla yoğurarak farklı bir savaş sanatı olan bugünkü Aikido formunu ortaya koymuştur.

Aikido Japonya''da 20. yy' ın ilk yarısında doğmuş ve geliştirilmiştir. Ueshiba 19.yy sonlarında küçük bir kasabada doğmuş, çok küçük yaşlardan itibaren Budoya ilgi duymaya başlamıştır.Budoyu  öğrenmek amacıyla tüm ülkeyi karış, karış dolaşmış, devrin en büyük ustaları ile ilişki kurup onların öğrencileri olmuştur.Savaş sanatlarının tamamını kısa sürede öğrenmiş ve ustalık mertebesine ulaşmıştır.

Özellikle KITO ve DAıTO RYU AıKıJUTSU sanatları ile ülkenin kılıç geleneğini sürdüren YANGU ailesi ustalarından öğrendiği KENDO (kılıç sanatı ) son derece ilgisini çekmiş ve bu dallarda yoğunlaşmıştır. Judonun doğuşuna da tanık olmuş, gelişmesine çok katkıda bulunmuştur.

Ancak bu genç adam her Budo dalında uzmanlaşmasına rağmen sürekli bir eksiklik duygusu içerisindeydi ve bu çalışmalardan tatmin olmamaktaydı.

Sonunda kendini felsefeye ve daha sonraları dine verdi ve bir gün gerçeğe, aradığı noktaya ulaştı. Sevgi ve uyum, barış ve şefkat-in "yol" u Aikido doğmuştu. Tamamen yeni olan bu öğreti, savaşlara karşı doğayı ve yaratıcının tüm varlıklarını korumaya yönelik, doğayla, evrenle bir bütün olma sanatıydı ve Budo' nun tamamının üzerinde yer almaktaydı.

Aikido çok kısa zaman içinde tüm Japonya''da duyuldu ve yaygınlaştı. şu sıralar Japonya da 1300''e yakın üniversitede ders ve bir spor branşı olarak okutulmaktadır.

1. Dünya savaşında dahi yayılma hızı düşmeyen Aikido, savaştan sonra yakınlaşan Japonya-ABD ilişkileri ile ABD'ye, oradan da Avrupa sıçramıştır

Batıda Aikido barışçıl ruhu, Oryantal felsefesi ve bitmek tükenmek bilmeyen estetik teknikleri ve doğal egzersiz yöntemleriyle özellikle entelektüel kesimce ilgi görmüş ve hemen hemen tüm Avrupa ve Güney Doğu Asya ülkelerinde aynı hızla yayılmaya başlamıştır.

Boyutları sadece düşmanı öldürmenin ötesine ulaşmış ve bir çok öğeyi kucaklayarak günlük yaşama dönüşmüştür. Ölüm yollarından yaşam yollarına doğru geçiş yapmıştır.

Gelişimi O'' Sensei Morihei Ueshiba' nın -1969- ölümünden etkilenmeksizin sürmüş ve sürecektir. Pek çok dünya ülkelerinde 7''den 70''e kadın, erkek ve de çocuklar tarafından yapılmaktadır.


O' Sensei' nin Aikido Çalışma Kuralları:

1- Aikido tek vuruş içinde hayata veya ölüme karar verir, bu yüzden   öğrenciler öğretmenlerini dikkatlice izlemeli ve kimin en güçlü olduğu konusunda yarışmamalıdırlar.

 

2- Aikido birkaç düşmanla aynı anda uğraşabilmeyi öğreten bir yoldur.Öğrenciler sadece önden gelecek saldırılara değil aynı zamanda arkadan ve her yönden gelebilecek saldırılara hazır olacak şekilde çalışmalıdırlar.

3- Çalışma her zaman cana yakın ve eğlenceli bir ortamda  gerçekleştirilmelidir.

4- Öğretmen sanatın sadece çok ufak bir tarafını öğretir. Sanatın çok yönlü uygulamaları her öğrenci tarafından sürekli idman ve çalışmayla keşfedilmelidir.

5- Günlük çalışmaya önce bedeninizi hareketle başlayın ve daha sonra  yavaş yavaş yoğun çalışmaya ilerleyin. Hiçbir zaman mantıksız ve doğal  olmayan şekilde zorlamayın. Eğer bu kuralı uygularsanız, ileri yaşta çalışanlar  bile sakatlanmaz ve sıcak bir ortamda çalışabilirler.

6- Aikido' nun amacı zihnimizi ve bedenimizi çalıştırarak azimli ve içten insanlar yetiştirmektir. Bütün teknikler kişiden kişiye geçtiğinden, diğerlerine rasgele göstermeyiniz; aksi halde teknikler sokak serserileri tarafından  kullanılmaya başlanabilir.

 

Doshu'nun Eklemeleri:

1- Öğretmenin öğrettikleri sıkıca takip edilmediği müddetçe, Aikido düzgün bir şekilde öğrenilemez.

2- Aikido bir dövüş sanatı olarak mükemmelliği öğretir; etrafımızda olan biten her şeye karşı dikkatli olmalı ve savunmasız ,açık yön bırakmamalıyız.

3- İdmanlar çalışanlar acıya karşı koyabilecek kadar eğitildikleri  zaman samimi ve zevkli bir hale gelecektir.

4- Dojoda öğretilenlerle tatmin olmayın. Kişi devamlı öğrendiklerini sindirmeli, araştırmalı ve geliştirmelidir.

5- Kesinlikle doğal olmayan bir şekilde zorlama yapmayın, kişi fiziksel kondisyonuna ve yaşına uygun olarak çalışmalıdır.

6- Aikido'nun amacı tamamen kişisel gelişimdir. Kesinlikle ego gösterisi olarak kullanılmamalıdır.

 

bg

iletisim

menu

 

 

haberler

sagmenu

 

basın