bg

 

Taekwondo öğrencisinin taktığı kuşaklar

 

Bir Taekwondo öğrencisinin taktığı kuşağın rengi, o öğrencinin bu branştaki yetenek seviyesini simgeler. Kuşak edinmek ya da yeni bir kuşağa geçmek için bazen yarışmalar, bazense sınavlar düzenlenir. Gıp/kyu/dan seviyelendirme sistemlerine (kyu, japoncada gıp karşılığıdır) bakacak olursak, şöyle bir geçmişe ulaşabiliriz:

 

Judo’nun Jigoro Kano tarafından keşfinden önce herhangi bir gıp/kyu benzeri sınıflandırma yoktu. Fakat iki öğrencisini aldıkları eğitimden sonra ödüllendirince; ödüllenenler, yani “dan” grubu ve henüz ödül almamış olanlar olmak üzere 2 sınıf oluştu. Hatta henüz standart bir kıyafet ya da kuşak tarzı biçimlenmemiş olmasına rağmen, dan grubuna siyah rengi uygun görmüştü. Kyu/dan derecelendirme sistemi ilk olarak Funakoshi’nin karateyi Japonlara kabul ettirme çabasıyla ortaya çıktı. Bu süreç, Karate resmi bir savaş sanatı adını alana kadar gelişmeye devam etti. Günümüzdeki birçok savaş sanatı da Japonya’da kabul görmüş olan renkli kemer sistemini kendilerine adapte etmiştir. Kemer renklerinin açılımları General Choi Hong Hi’nin kitabında detaylı olarak açıklanmıştır. WTF Taekwondo’da beyaz kuşakla başlayan 10 gıp bulunur, ve 10. gıptan (beyaz) 1.gıp(kırmızı-siyah) a doğru seviye artar. “Gıp” burada derece, rütbe demektir. “Dan” da evre, safha anlamına gelir. Dan’ların 1 den 9 a artan, ve tamamı siyah kuşakla simgelenen 9 derecesi vardır.  Kuşak renkleri beyaz, sarı, yeşil, mavi, kırmızı ve siyahtır. Bunların yeşil-mavi veya mavi-kırmızı gibi ara kuşakları da bulunur. Farklı dojolar veya eğitmenler farklı renkler de eklemişlerdir fakat şart değildir.

 

Kore Bayrağı’nın renklerine baktığımızda temelinde felsefik bir anlam taşıdığını görürüz. Beyaz bir zemin üzerinde Taeguk denilen Yin(karanlık ve soğuk) ve Yang(aydınlık ve sıcak) sembolü, ayrıca her köşede de birer triagram bulunur. Beyaz zemin “barış” anlamına gelir.  Mükemmel bir uyum ve denge ile birbirine bağlı olan kırmız ve mavi kısım da evreni ve içindeki her şeyi simgeler.

 

BEYAZ

 

Kuşakların ilkinin rengi olan beyaz, saflık ve masumiyet anlamını taşır. Bu spor dalı hakkında hiçbir bilgisi olmayan kişinin bir öğrenci olarak başlangıçta kazandığı mertebedir. Kişinin zihni açık bir şekilde anlatılacak her yeni bilgiyi öğreneceğini ve günlük yaşantısına bunu yansıtacağını simgeler. Birey, doldurulmaya hazır bekleyen boş bir kap; üzerine her şeyin yazılabileceği boş bir sayfa ya da yetenekli ellerde şekilencek bir seramik hamuru gibidir. Tüm gereken azim, saygı ve disiplindir. Toprağa ekilen bir tohum olarak nitelenir.

 

SARI

 

Bir sonraki adım olan sarı kuşağı takan kişi artık bu savaş sanatına ilk adımı atmış ve de en temel teknikleri öğrenmeye başlamış demektir. Altın rengi olan sarı dürüstlük anlamına gelir. Kişi öncelikle kendisine karşı dürüst olmalı ve egosunu yenip kendini eleştirebilecek seviyeye gelmelidir. Kişi henüz ikili çalışmalarda yeterli olmasa da 4 yöne hareket edilerek çalışılan belirli tekniklere hakim konumdadır. Tohum artık kök salmaya başlamıştır. Temelleri sağlam olan bir eğitimden geçtiği takdirde bu yeni kök salmaya başlayan tohum ilerde sağlam bir ağaç olacaktır.

Sıradaki kuşağın rengi olan yeşil büyümeyi simgeler. Kişi artık bir tekvando öğrencisi olmaya başlamış, gereken sorumlulukların bilincine varmış konumdadır. Tohum yeşererek ilk filizlerini verir. Bu adımda hedef, değişimlerle birlikte geleceğe yönelik artılar kazanmak ve gelişmektir. Bize düşen sorumluluklar artmakta ve daha iyisini hedeflemek gerekmektedir. Yaşamı sembolize eden bir bitki gibi bize hayatı, deneyimleri ve geleceğe yönelik beklentileri anlatır.

 

MAVİ

 

Mavi kuşakla birlikte öğrenci bulunduğu konumda daha da yükselmeye, öğrenmiş olduğu tekniklerde eksiklerini kapatmaya başlamıştır. Yeşeren bitki göğe yükselmektedir. Mavi gökyüzünün sembolüdür. Çıplak gözle sadece bir kısmını görebilirken aslında sınırların çok ötesinde bir büyüklüğe sahiptir. Bireyin zekası, zihinsel derinliği ve olgunluğa atılan adımları gözlenir. Aynı şekilde deniz gibi görebileceğimizin çok ötesinde bir derinliğe sahiptir. Yüzeydeki sakin görüntünün altında sayısız hareket sürmektedir. Artık fiziksel eğitimin yanı sıra zihinsel eğitimde de ciddi atılımlar kaydedilir.

 

KIRMIZI

 

Kırmızı tehlike işaretidir, bir uyarı niteliği taşır ve öğrencinin artık yeterli pratiğe sahip olduğunu, kendini iyi bir şekilde savunabileceğini, fiziksel ve zihinsel olarak olgunluğa yaklaştığını belli eder. Hem güneştir hem de onun parlaklığı ve enerjisidir, aynı zamanda da kişinin fiziksel tavırlarıdır. Artık kimlik kazanan öğrenci yeteneklerinin farkındadır, ve en önemlisi zihinsel derinliği hızla güçlenmektedir.

WTF Taekwondo 16 yaşının altındaki öğrencilere siyah yerine kırmızı-siyah kuşak benzeri poom adı verilen bir kuşak verir. Ama nitelik açısından siyah kuşağa denk kabul edilir ve 16 yaşını geçince siyah ile değiştirilir.

 

SİYAH

 

Beyazın zıttı kabul edilebilecek olan siyah, öğrencinin bu savaş sanatında olgunluğa eriştiğini, korkunun kötülüğün ya da karanlığın onu etkisi altına alamayacağını simgeler. İlk kuşaktan kendisine kadar tüm tekniklerden ve disiplinden sorumludur. Pumse Taeguk’lardan sonra Pumse Palgwe’ler gelir ve siyah kuşaktaki öğrenciler bu pumseleri sırasıyla çizerek “dan” almaya hak kazanırlar. Siyah, tüm kemer renklerini içinde barındırır ve bu şimdiye kadar alınan tüm eğitimi özünde barındırdığının işaretidir. Özgüven ve disiplin ile kişi en zorlu rakibi olan kendini yenmenin yolunu öğrenmeye başlamıştır. Olgunluk seviyesidir, ve kişi yaşamının akışını düzenlemekte ustalaşmıştır. Artık yeni tohumların ekilmesi zamanıdır.

 

Kemerin bir tur atılarak bağlanmasının da sembolik anlamları vardır. Öncelikle hocaya sarsılmaz bir sadakat ile bağlanmayı, başarıya tek ve en güçlü adımla ulaşmayı, ve düşünmeyip ya da denemeyip sadece yapmayı simgeler. Kuşağın iki ucunun da eşit uzunlukta olması zihnin ve bedenin eş güdümlü hareketini simgeler. Dojo’da yaş, ırk, kültür ya da cinsiyet farkı gözetmeksizin tüm öğrenciler ilk basamak olan beyaz kuşak ile eğitime başlarlar. Her birey, kendi azmi ve isteği derecesinde gelişme gösterir, Taekwondo’yu her yönüyle tanır ve bu disiplinin güç, dayanıklılık, hız ve denge gibi unsurlarında kendini geliştirmeye başlar. Takılan kuşağın minimum gerekliliklerine hakim olan öğrenci artık bir üst kademeye geçmeye hak kazanır; böylece eğitim sürmeye devam eder ve sorumluluklar artmaya başlar. Bir üst basamağa geçebilmek tamamen öğrencinin kendi elindedir, kişisel disiplin bu nedenle en önemli unsurdur. Taekwondo ruhuna sahip olmaya başlayan öğrenciler gelişim basamaklarını daha hızlı tırmanırlar. Dojo’da bu renkler bir hiyerarşiyi de belirtir. Siyahtan beyaza doğru seviye azalır bu nedenle bir üst kuşak her zaman bir altının eğitmeni kabul edilir, ve unutulmamalıdır ki, dojoda bulunan herkes hangi kuşağa sahip olurlarsa olsun aslında birer öğrencidir, çünkü bir savaş sanatında eğitim asla bitmez.


 

bg

iletisim

menu

 

 

haberler

sagmenu

 

basın